گروه مبارزه با بیماری ها

1393/2/21 0:0

فرم ها

غیر واگیر

پيگيري بيماران

غربالگري فشارخون بالا

مراقبت بيماري فشار خون بالا

 

واگیر

خلاصه اطلاعات بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا

بررسي هپاتيت A

خلاصه اطلاعات تيفوئيد

خلاصه اطلاعات اسهال خوني

فرمهاي مراقبت وبا

فرم خلاصه اطلاعات تب دنگ

فرم آماری حیوان گزیدگی ردیبهشت93

فرم آماری بیماری تب مالت اردیبهشت93

فرم آماری بیماری سالک اردیبهشت93

فرم آماری بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان اردیبهشت93

فرم آماری موارد حیوان گزیدگی ماهیانه

فرم بررسي CCHF

فرم بررسي اپيدميولژيك بيماران مشكوك به ساير تب هاي خونريزي دهنده ويروسي

 

آنفلوانزا

فرم شماره 2

فرم شماره 5

فرم شماره 7

فرم شماره 8

 

  چک لیست ها

غیر واگیر

بازديد برنامه فشار خون- خانه بهداشت

بازديد برنامه فشار خون- ستاد

بازديد برنامه فشار خون- مرکز

 

واگیر

بازدید پایگاههای مراقبت بهداشت مرزی

فرم آمار پایگاههای دریایی

چک لیست بازدید پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی

 

التور

پایش برنامه مراقبت بیماری سالک

پایش برنامه مراقبت حیوان گزیدگی و بیماری هاری

لیست نهایی صورتحساب کشتی

سل- خانه بهداشت

سل- دانشگاه

سل- شهرستان

سل-مرکز بهداشتی درمانی

چک لیست سالک

چک لیست هاری

 

 


   
تعداد بازدید:   ۶۵۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >