گروه بهداشت محیط و حرفه ای

1393/2/27 0:0

قانون

قانون حفاظت و بهسازی محیط

قانون مديريت پسماند

قانون تعزيرات حكومتي

قانون حفاظت در برابر اشعه

قانون مواد خوردني و آشامیدنی

 آیین نامه

آئين نامه نحوه تاسيس و بهره برداري بيمارستانها

آئين نامه بهداشت محيط و مدارس

آئیننامه بهداشت محیط

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند

آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

دستور العمل

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز هسته ای

دستورالعمل فاضلاب بيمارستان

دستورالعمل مديريت پسماند پزشکی

فرايند صدور مجوز نصب و کار با اشعه

چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی محافظت کنیم؟


تاریخ بروز رسانی:   27 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۱۴۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >