معرفی معاون فنی

1391/2/18 0:0

 

 معاون فنی : دكتر  محمد مهدی  خواجه ئيان
    

سوابق اجرائی :

سوابق پژوهشی :

 


   
تعداد بازدید:   ۲۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >