فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 59

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
منابع آزمون فصل اول 1401/2/10
منابع ازمون جامع کارشناسان ستادی در سال 1400 1400/9/27
منابع آزمون فصل سوم بهورزان شاغل 1400/8/19
منابع آزمونهای غیرحضوری(آنلاین) -1400 1400/2/29
اطلاعیه واکسیناسیون همگانی کرونا و اطلاعات مراکز خدمات جامع سلامت به تفکیک شهرستان 1400/2/8
شرکت هاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي اماکن عمومي و خانگي سال 1399/12/4
منابع آزمون حضوری و غیرحضوری(آنلاین) کووید 19 1399/1/27
دستورالعمل‌های کرونا ویروس 1399/1/6
منابع آزمون حضوری وغیرحضوری آموزش بیماری کورونا ویروس 1398/12/14
روز جهانی هپاتیت 1398/5/12
منابع آزمون الکترونیکی(غیرحضوری) معاونت بهداشتی ویژه پزشکان و غیرپزشکان 1398/5/6
بسیج ملی کنترل فشار خون 1398/3/13
منابع آزمون ضمن خدمت کارکنان-98 1398/2/23
راهنماهای بالینی پزشک خانواده 1397/10/5
لیست شرکت های مجازارئه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دراستان بوشهر 1397/4/23
اسامی مراکز تخصصی وپزشکان عمومی دارای مجوزخدمات سلامت شغلی دراستان بوشهر 1397/4/5
وضعیت عمومی سالمندان 1397/2/8
فایل‌های کارگاه احیاء پایه کودکان 1397/2/3
روز جهانی قلب + اسامی برندگان مسابقه سواد قلبی 1396/7/1
روز جهانی هپاتیت 1396/5/4
123
 
< >