سلامت روان
1
اكستاسي
در حال حاضر يكي از معضلات فعلي جوامع بشري ، مسئله مصرف داروهاي روانگردان مصنوعي و شيميايي از جمله اکستاسی ، LSD و ... در كنار سوء مصرف مواد مخدر ، كوكاتين و ديگر داروهاي اعتياد آور مي باشد . واژه اکستاسی به گروهي از مواد مخدر صنعتي يا داروهاي شيميايي اطلاق مي شود كه داراي خواص محرك دستگاه عصبي و توهم زايي است .


تفكر خلاق
تقويت تفكر خلاق ما را در تصميم گيري بهتر و حل مسئله كمك مي كند و ما را از بن بستهاي زندگي خارج مي نمايد . چرا كه تفكر خلاق نه تنها شخص را قادر مي سازد كه از تجربيات قبلي خود استفاده نمايد و آن را با موقعيتهاي تازه ارتباط دهـد . بلكه قادر خواهـد بود ارتباط بيـن چيزهايـي كه قبلاً با هم بي ارتباط بوده اند را پيدا كند كه از نظر خود فرد، تازه و معنادار مي باشد. همچنين مي تواند از روشهاي غيرسنتي براي حل مسئله استفاده كند و فراتر از اطلاعات گام بردارد .


چگونه مثبت فكر كنيم؟
اگر مي پنداري كه آسيب ديده اي ، به راستي آسيب خواهي ديد. اگر مي پنداري شهامت نداري، شهامت نخواهي داشت . اگر مي خواهي برنده شوي ، ولي تصور كني كه نمي تواني ، نخواهي توانست . اگر مي پنداري كه بازنده خواهي بود ، چنين خواهي شد. چرا كه در دنيا كاميابي ، با اراده و خواستن آغاز مي شود و همه چيز ساخته ذهن است.


اضطراب
استرس و اضطراب کلماتی هستند که در زندگی روزمره، برای توصيف حالات و احساسات بسيار استفاده می شوند:. به طور مثال، به هنگام سخنرانی در برابر جمع، به هنگام امتحان، به هنگام مشکلات مادی، تاُخير سر يک قرار، … هنگامی که در شرايطی چون شرايط فوق، در سخنان خود از اين دو کلمه استفاده می کنيم، توجه چندانی به تفاوت موجود ميان آن دو نداريم.


مي دوني چه كار بايد بكنم تا معتاد نشم؟
شنيدم اكثر كساني كه معتاد مي شوند اولين بار مواد را به تعارف يكي از دوستان صميمي خود مصرف مي كنند.با خودم فكر مي كردم اگر يكي از دوستان صميمي من سيگار و يا حتي ترياك را به من تعارف كرد، بايد چه كار كنم؟


سالمندان و سلامت روان
حفظ سلامت روان سالمندان در دنياي مدرن امروزي به يكي از امور مهم تبديل شده است . دنيا در حال پير شدن است و كشورهاي پيشرفته با كنترل مواليد و ارتقاء سطح بهداشت جامعه ، سالهاست كه با اين پديده آشنا هستند .


سوء مصرف مواد در محيط كار
براي اغلب افرادكار كردن معنا و مفهومي را به روزهايشان ميدهد و اين موقعيت را براي فرد فراهم مي آورد تا بتواند دوستاني پيدا كند . كار كردن به طور كلي داراي تاثيرات مثبت فراواني بر روي سلامت رواني انسان است. اما در عين حال در بعضي از موارد ممكن است شرايط نامناسب كاري به طور مستقيم منجر به بروز اختلالات و آسيب هاي جسماني – رواني و اجتماعي فرد شود سوء مصرف مواد از جمله اين موارد است.


اختلالات روانی و رفتاری کودکان
اين واكنش درهمه ي گروههاي سني ديده مي شود ولي بيشتر در سنين كودكي و اوائل بلوغ اتفاق مي افتد . بسياري از كودكان فقط مواقعي كه درفشار روحي قرار مي گيرند ( مانند عصبانيت ، زمان امتحان يا هنگام مشاهده فيلمهاي مهيج ) ناخن خود را مي جوند ولي بعضي ها هم بدون دليل خاصي مرتباً به اين كار اقدام مي كنند.


شهرنشيني و سلامت روان
در دنياي امروز كه به جرات مي توان آن را نقطه عطف پيشرفت صنعتي بشر خواند ، شهرنشيني يكي از گزاره هاي اصلي اين فرآيند محسوب مي شود . تجمع گروه قابل ملاحظه اي از انسانها در يك نقطه از يك سرزمين كه به دلايل مختلفي صورت مي گيرد ، شهر را تشكيل داده است .


1
< >