مدیریت شبکه

1402/11/8 0:0

احداث و بازسازی پروژه ها

آموزش مهارت ها و فنون آموزش ویژه مربیان بهورزی

انتخاب و معرفی مربی بهورزان و کاردان مناطق نمونه

بازنگری دفاتر تشکیلات

بازنگری دوره ای طرح توسعه شهرستانی

بازنگری موردی طرح توسعه شهرستانی

بررسی و پاسخگویی به شکایات و درخواست ها

بررسی وضعیت نگهداشت استفاده از تجهیزات

برگزاری جلسات هماهنگی استانی با کارشناسان

برگزاری جلسات هماهنگی با کارشناسان شهرستان های تابعه

 برگزاری کارگاههای آموزشی حضوری

برگزاری کارگاههای آموزشی غیر حضوری

بکارگیری نیروهای جدید استخدام در محل های تعیین شده

تشکیل کمیته ها

تعیین استانداردهای خرید تجهیزات فنی و اداری

تعیین نیازهای آموزشی

تهیه و ارسال مقاله جهت درج در فصلنامه بهورزی

تهیه و اصلاح منابع آموزش ویژه دانش آموزان بهورزی

توزیع فصلنامه بهورز

جذب و پذیرش دانش آموز بهورز

جمع آوری گزارشات و نظرات استفاده کنندگان از کیفیت تجهیزات خریداری شده

کنترل اسناد حق الزحمه فعلی پرسنل مشمول برنامه بیمه روستایی

نوسازی و تعمیرات واحدهای بهداشتی

 


تاریخ بروز رسانی:   8 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >