گروه آموزش و ارتقای سلامت

1393/2/8 0:0

فرم ها

آموزش چهره به چهره

آموزش گروهی

ارزشیابی کارگاه

ارزشیابی مدرس

ارسال خبر

پیشنهاد چاپ رسانه آموزشی

فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ،کلاس آموزشی ، همایش

فرم جدول گانت آموزشي

فرم درصد فراوانی اولویت

فرم طرح درس

فرم گزارش پيش آزمون رسانه آموزشی

فرم نظرسنجی و ارزشیابی كلاسهاي گروهي

 


تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >