بهداشت دهان و دندان

1393/4/7 0:0

دستور العمل

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندان پزشکی

دستورالعمل جدید وارنیش فلوراید

دستورالعمل شستشو وکنترل عفونت

دستورالعمل فني اتوکلاو

دستورالعمل فني فور

دستورالعمل نگهداری از تجهیزات و وسایل

شرايط و مقررات طرح دندانپزشك اقماري

قانون

قانون حفاظت دربرابر اشعه

 


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >