معرفی معاون فنی

1391/2/18 0:0

 

 معاون فنی : دكتر  محمد مهدی  خواجه ئيان
    

سوابق اجرائی :

سوابق پژوهشی :

 


تاریخ بروز رسانی:   19 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >