آخرین پادکستهای تیزر بهداشتی
    
قسمت یازدهم : تالاسمی
21 ارديبهشت 1393

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
قسمت نهم : نوشابه
7 ارديبهشت 1393

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر بهداشتی آقای سلامتی
18 فروردين 1393

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

تیز بهداشتی مسواک زدن


  download

    
تیزر بهداشتی آزمایش خون برای ازدواج
10 دی 1391

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

آزمایش خون برای ازدواج


  download

    
آقای سلامتی
10 دی 1391

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

عفونت حاد تنفسی


  download

    
تیز بهداشتی سرطان
10 دی 1391

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

سرطان سینه ، دهانه رحم . بهداشت بلوغ


  download

    
تیزر بهداشتی اسهال
10 دی 1391

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

اسهال و مصرف پودر او.آر.اس


  download

    
تیزر بهداشتی1
10 دی 1391

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

تیزر بهداشتی حسنی برای کودکان


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< فروردین اردیبهشت >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >