فرم اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت

شهروند گرامی! احتراماً در راستای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت و ارتقاء نظام ثبت و جمع آوری اطلاعات، از جنابعالی تقاضا می شود اطلاعات فرم "اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت" را جهت ثبت در سامانه یکپارچه سازی اطلاعات سلامت تکمیل نمائید. با تشکر - معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >