گروه بهداشت محیط و حرفه ای


 

 گروه بهداشت محیط و حرفه ای

بهداشت محیط

    هدف كلي : تامين و ارتقاء سطح سلامت عموم مردم استان

شرح وظايف :

1- نظارت بر کلر سنجیهای آب آشامیدنی ، نمونه برداریهای میکروبی و شیمیایی
2- پیگیری مشکلات موجود در زمینه آب آشامیدنی و فاضلاب در استان
3- نظارت بر بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
4- اجرای برنامه عملیاتی حذف جوش شیرین از نان
5- پیگیری مسائل بهداشت محیط روستاها با همکاری ارگانهای ذیربط
6- اجرای طرح نیازهای اساسی توسعه ( BDN )
7- اجرای طرح روستای پاک
8- اجرای طرح ایجاد مراکز مشاوره ترک دخانیات
9- نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی بین راهی
10- نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و اجرای طرح شورای بهداشت نمازگزاران مساجد ( شبنم )
11- نظارت بر وضعیت بهداشتی مطبها و بیمارستانها
12- نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط مدارس با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش
12- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها توسط شهرستانها
13- نظارت بر تهیه آمار صحیح در مورد برنامه های بهداشت محیط
14- نظارت بر فعالیت شهرستانها

بهداشت حرفه ای

    هدف كلي : تأمین و ارتقاء سطح سلامت کارگران استان

شرح وظايف :

1- نظارت بر انجام صحیح و به موقع معاینات دوره ای کارگران استان
2- برنامه ریزی جهت شناسایی ، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور موجود در سطح کارگاهها و کارخانه های استان
3- همکاری در اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور
4- اجرای طرح بقا به منظور ارتقای سطح بهداشتی قالیبافان استان
5- اجرای طرح بهداشت شغلی کشاورزان به منظور ارتقای سطح بهداشتی کشاورزان استان
6- همکاری در جهت نظارت بر تشکیلات بهداشتی موجود در کارگاه های استان
7- نظارت و برنامه ریزی جهت تحت پوشش بردن صنوف فنی – تولیدی استان
8- نظارت بر فعالیتهای انجام شده در قالب طرح ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه
9- نظارت بر تهیه آمار و ارائه پسخوراند در مورد فعالیتهای بهداشت حرفه ای
10- نظارت بر فعالیت شهرستانها
11- اجرا و نظارت بر برنامه پروفایل ایمنی شیمیایی استان
12- اجرای و نظارت بر سایر برنامه های بهداشت حرفه ای و کنترل صدا ( حذف سیلیکوزیی در محیط کار ، ارگونومی در محیط کار .... )
 
 


چارت سازمانی گروه بهداشت محیط و حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >