واحد سلامت جوانان و مدارس


 

 واحد سلامت جوانان و مدارس

هدف كلي : حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوجوانان و جوانان

  شرح وظایف :

1- بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان بر اساس آمار وشاخصهای موجود
2- طرح برنامه عملیاتی با توجه به مشکلات ومنابع موجود
3- نظارت بر عملکرد شهرستانها و ارائه پسخوراند به مراکز بهداشت شهرستانها
4 - بر قراری ارتباط و همکاری برون بخشی ودرون بخشی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و آگاهی دانش آموزان
5- هماهنگی با امور دارویی استان جهت تامین داروی ضد پدیکولوز سر برای دانش آموزان
6- تهیه بسته های آموزشی جهت دانش آموزان
7- تهیه و اجرای پروزه های تحقیقاتی ، کاربردی در ارتباط با سلامت دانش آموزان در استان
8- تهیه بسته های آموزشی جهت دانش آموزان
9- آموزش مسائل بهداشتی در مدارس برای گروههای هدف ( دانش آموزان ، معلمین و اولیاء دانش آموزان )
10- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به دانش آموزان
11- اجرای برنامه سلامت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی، مبارزه با پدیکولوز، انجام معاینات ادواری دانش آموزان وتکمیل فرم مراقبتهای بهداشتی درمانی دانش آموزان ، انجام معاینات بدو ورود مقطع اول و وسوم ابتدایی ، اول راهنمایی واول وسوم متوسطه توسط پزشک و تشکیل یا تکمیل شناسنامه سلامت جهت ایشان تکمیل واکسیناسیون ورودی ابتدایی و متوسطه ، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به دانش آموزان در مراکز بهداشتی درمانی طبق تعرفه ، ارجاع دانش آموزان مبتلا به اختلال در معاینات ادواری و پیگیری آنها و تشکیل پرونده بهداشتی برای مدارس و دانش آموزان
12- ارائه خدمات مربوط به تغذیه همکاری با طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی
13- ارائه خدمات مشاوره ارائه خدمات مشاوره بهداشت بلوغ به دانش آموزان
14- ارتقای سلامت محیط مدرسه آب آشامیدنی ، سرویسهای بهداشتی ، آشپزخانه مراکز تهیه مواد غذایی مدارس شبانه روزی ، طرح بررسی و ضعیت موجود فضای فیزیکی مدارس و ارائه به شورای برنامه ریزی استان
15- ارتقای سلامت کارکنان آموزش معلمین ، باز آموزی کارکنان بهداشتی مرتبط با سلامت دانش آموز
16- جلب مشارکت والدین و جامعه انجمنهای اولیاء ومربیان ، شورای بهداشتی مدرسه و تشکلهای دانش آموزی
17- انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه بهداشت مدارس
18- همکاری در اجرای طرح آهنیاری و ید سنجی در مدارس با واحد تغذیه
19- همکاری در اجرای طرح استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یلامت در 30% مدارس شهرستان بوشهر
20- اجرای طرح کشوری تعیین زمان وشروع و آهنگ رشد بلوغ دختران ایرانی در شهرستان دشتی
21- اجرای طرح کشوری پیشگیری از رفتارهای پر خطر در سنین مدارس


چارت سازمانی واحد سلامت جوانان و مدارس
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >