گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها


 

گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها 
 

هدف کلی : كاهش بار بيماريهاي واگير و غير واگير در جمعيت استان بوشهر  

شرح وظایف : 

1. بررسي اپيدميولوژيك ، تشخيص و درمان بيماريها
 2. پيگيري ثبت و بررسي علل مرگ و مير در هر دوره سني و اقدام براي رفع علت
 3. ارائه خدمات پيشگيري در هر سه سطح ( اوليه ، ثانويه ، ثالثيه ) شامل خدمات مشاوره ای ، آموزش عمومی،ایمنسازی برعلیه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ، بیماریابی، غربالگری ،درمان عوارض
 4. بررسي ، كنترل ، ثبت و پيگيري بيماريهاي شايع در استان
 5. تامین تجهیزات لازم جهت بررسی اپیدمیها ، تشخیص بالینی و آزمایشگاهی بیماریها و حفظ زنجیره سرما 


چارت سازمانی گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >