دكتر فاطمه بهراميان


 

 

تحصیلات :  پزشک عمومي MPH

سمت : مدير گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها – کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا- کنترل عفونتهای بیمارستانی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >