واحد امور آزمايشگاه ها


 

 واحد امور آزمايشگاه ها

هدف كلي: ارتقاء سطح كيفيت خدمات ارائه شده از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و كنترل كيفي آزمايشگاههاي بهداشتي در سطح استان

شرح وظايف :

1- نظارت و كنترل بر واحدهاي آزمايشگاهي معاونت در سطح استان
2- تعيين كيفيت عملكردي واحد هاي تابعه براساس چك ليست نظارتي
3- آموزش و باز آموزي پرسنل بر اساس نياز به برگزاري كارگاه
4- همكاري بين بخشي با ساير واحد ها از جمله طرح هاي ديابت و تالاسمي
5- تعيين نياز ها ي آزمايشگاهي و نظارت بر تهيه وسايل و ملزومات
6- فعال كردن واحد هاي آ زمايشگاهي در سطح استان
7- بررسي آزمايشگاهها از جهت فعال وغير فعال شدن
8- ارايه گزارشات كاري شامل بازديد ها، ماموريت ها ،كارگاهها و……به مسئول مافوق
9- انجام آزمايشات كشت سل و التور
10- بازبيني لامهاي سل و مالا ريا آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي شهرستان


چارت سازمانی واحد امور آزمايشگاه ها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >