کورش نخعی


تحصیلات :

سمت : کارشناس مدیریت و  کاهش خطر حوادث و بلایا

 

 

   برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در نظام شبکه بهداشتی درمانی

   برنامه ملی عملیات پاسخ جمعیت و خانواده در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ بیماریهای واگیر در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ تغذیه در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت محیط در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ بیماریهای غیر واگیر و خاص در بلایا و فوریت

   برنامه ملی عملیات پاسخ آزمایشگاه در بلایا و فوریت

   ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی

   بخش 1- مشخصات تیم ارزیابی و مشخصات مرکز

   بخش 2-شناخت مخاطرات تهدید کننده مرکز

   بخش 3-ارزیابی آمادگی عملکردی

   بخش 4-ارزیابی آسیب پذیری غیر سازه ای

   بخش 5-ارزیابی آسیب پذیری سازه ای

   نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

  پروژه sphere

مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بلایا

کتاب EOP ورژن 94

 

ارزیابی سریع بهداشت محیط در حوادث وبلایا

فرم گزارش دهي روزانه فعاليتهاي بهداشت محيط در شرايط اضطرار

EOP

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >