ساختار سازماني معاونت بهداشتی


 

سلامتی يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار  مي رود و نقش دولت در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد.

 لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني ( مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... ) به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقا سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد.


چارت سازمانی ساختار سازماني معاونت بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحد امور آزمايشگاه ها   واحد امور آزمايشگاه ها
  علی غریبی
  سيده مرضيه ذاكرحسيني
  امید غریبی
Collapse   واحد امور اداری و مالی   واحد امور اداری و مالی
  نصرالله فرخ بین
  ملکی درفان
  عبدالحسین ثقفی
  رحمان اکبری
  زهرا محمدی
Collapse   گروه آموزش و ارتقای سلامت   گروه آموزش و ارتقای سلامت
  حمیدرضا رصافیانی
  طناز صفوی
  لیلا سلیمانی
  محمد بهی
Collapse   گروه بهداشت محیط و حرفه ای   گروه بهداشت محیط و حرفه ای
  میمنت توبه خاک
  اصغر بلکامه
  سید عبدالخالق جهانگرد
  احمد ابراهیمی
  آزیتا چاهشوری
  معصومه روشندل آرانی
  سیده لیلا اظهر
Collapse   واحد بهبود تغذيه جامعه   واحد بهبود تغذيه جامعه
  فریده نظری
  فیروزه بیات
Collapse   واحد امور دارویی   واحد امور دارویی
  دکتر احمد کریمی
  حسنعلی امیدواری
  بهروز تنی
Collapse   واحد سلامت جوانان و مدارس   واحد سلامت جوانان و مدارس
  فرحناز محبی
Collapse   گروه سلامت خانواده   گروه سلامت خانواده
  دکتر آزیتا انارکی
  زهرا قائد محمدی
  صدف جفره
  میتراالسادات شجاعی
  حکیمه وحدتیان
Collapse   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها
  دكتر فاطمه بهراميان
  دكتر نغمه هنرمند
  فاطمه برنجن
  فرخنده امینی
  لاله بصری
  حکیمه آبادی
  آزاده سالمی
  اکرم انصاری فر
  امیدپور جماد
  محمدباقر مهبودی
Collapse   گروه سلامت روانی - اجتماعی   گروه سلامت روانی - اجتماعی
  فاطمه اکبری زاده
  میترا سادات شجاعی
Collapse   گروه گسترش شبکه ها   گروه گسترش شبکه ها
  سيلان فرخنده
  ماه منظر برم شوری
  محمد بازياري
  مریم السادات هاشمی
  مژگان منفرد
  معصومه کاظمی
  سارا علمدار
Collapse   گروه مدیریت و کاهش خطر حوادث و بلایا   گروه مدیریت و کاهش خطر حوادث و بلایا
  کورش نخعی

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >