تحقيقات معاونت بهداشتي
1
بررسی عوامل مرتبط با مرگ مادران باردار در استان بوشهراز سال 1386-1379
مادران یک گروه در معرض خطر ویژه هستند که این خطر در ارتباط با زایمان و بارداری می باشد.(2 )مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشکیل شده است که مداخله در هر مرحله می تواند از بروز مرگ های بعدی جلوگیری کند (1) در این مطالعه مرگ زنان باردار طی سال های 86-79 در استان بوشهر به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار می گیرد.


بررسي تاثير آموزش شيوه ي زندگي سالم از طريق رابطين بر آگاهي سالمندان شهر اهرم در سال3 138
افزايش نسبت جمعيت سالمندان طي چند دهه ي اخير قابل توجه بوده است (1) بنابراین توجه به مسایل آنها به خصوص سلامتی شان و برنامه ریزی لازم در این خصوص ضرری است


بررسی تاثیر آموزش غیر حضوری تغذیه با شیر مادر بر آگاهی دانش آموزان دختر سال سوم و چهارم دبیرستان هاي شهر بوشهر در سال 1386
شيرمادر به عنوان بهترين غذا براي كودكان تا پايان 2 سالگي در فرهنگ اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است و تغذيه شيرخوار با شيرمادر در تأمين سلامت مادر و كودك اهميت زيادي دارد .


بررسی تاثیر آموزش شیوه زندگی سالم برآگاهی سالمندان در استان بوشهر در سال 1386
با توجه به روند رو به افزایش جمعیت سالمندان ارتقا سطح سلامت سالمندان به عنوان یک الویت بهداشتی مطرح است. بیشتر این افراد سالمند در کشور های در حال توسعه زندگی خواهند کرد که کمترین آمادگی برای مراقبت از آنان را دارا خواهند بود


وضعيت مراقبت بارداري در حاملگي های منجر به مرگ(حول تولد) در مقایسه با کل بارداری ها دراستان بوشهر سال 1384
دهها سال است كه ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال بعنوان شاخص كليدي وضعيت سلامت يك جامعه شناخته شده است زيرا بطور دقيقي بيانگر توجه سياستهاي بهداشتي به اين گروه كوچك جدا از بقيه افراد جامعه مي باشد


بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی تغذیه ای دختران دبیرستانی و راهنمایی پیرامون پیشگیری از کمبود آهن و کم خونی در استان بوشهر در سال تحصیلی 87-86
كمبود آهن و كم خوني فقرآهن يكي از مهمترين مشكلات تغذيه اي و بهداشت عمومي درجهان بشمار مي رود. بر اساس برآورد سازمان جهاني بهداشت در حدود سه ميليارد نفر از مردم جهان به كم خوني فقر آهن دچارند. كودكان زير 5 سال، نوجوانان (بخصوص دختران)، زنان سنين باروري بويژه زنان باردار و شيرده از گروههاي آسيب پذير و در معرض خطر كم خوني فقر آهن مي باشند


تعيين علل تداوم يا قطع شيردهي به كودكان زير يكسال در زنان شهرنشين استان بوشهر در سال 1380
چكيده : تغذيه شيرخوار با شيرمادر در تأمين سلامت مادر و كودك اهميت زيادي دارد . اطلاعات موجود نشان مي دهد ميزان تغذيه انحصاري با شيرمادر و تداوم شيردهي به كودك تا يكسالگي در استان بوشهر به نسبت كل كشور كمتر مي باشد اين مشكل در مناطق شهري استان بسيار بارزتر مي باشد


تعيين علل تداوم يا قطع شيردهي به كودكان زير يكسال در زنان شهرنشين استان بوشهر در سال 1380نيازسنجي و بررسي رضايتمندي مردم از خدمات ارائه شده در مراكز بهداشتي درماني استان بوشهر (1382 )
اين پژوهش با هدف كلي بررسي نياز سنجي و رضايتمندي مردم از خدمات بهداشتي درماني با نمونه اي به حجم 518 نفر در استان بوشهر اجرا گرديد. در اين پژوهش ، به وسيله پرسشگران دوره ديده از كليه مراجعيني كه در طول بيست روز به مراكز بهداشتي


بررسي وضعيت موجود سالمندان شهر اهرم در سال 1382
تحولات جمعيتي سده ي اخير در جهان تصاوير متنوعي از وضعيت جوامع بشري را نشان داده است ‏، به طوري كه برخي كشورها با معضلات افزايش و برخي ديگر با مشكلات كاهش جمعيت رو به رو هستند . اما آنچه در اين ميان بايد اذعان نمود روندي است كه در آينده ي نه چندان دور نتايج آن در سراسر جهان خودنمايي مي نمايد و آن پديده ي سالمندي است.


بررسی آلودگی صوتی دردوشرکت مبارک و آردالزهراء(شهرستان دشتستان-استان بوشهر)در سال 1383
بـا بـررسـی وتـجزیه وتحلیل آمارهای موجوددرزمینه شناسایی واندازه گیری عوامل زیان آور موجود در مـحـیط های کاری استان بوشهر مشخص می شود که کارگران استان بیشترین تماس و مواجهه را با عامل زیان آور صدا در طول مدت 8 ساعت کاری دارند و از طرفی آمار بیماریهای ناشی از کار استان نشان می دهد که بیشترین بروز و شیوع بیماریهای ناشی از کار پس از کمردرد های ناشی از کار کری حرفه ای بوده است ، همچنین علی رغم اینکه مطالعات مشابه دیگری نیز در کشور در این زمینه صورت گرفته است لیکن با نظر به وضعیت متفاوت صنایع استان محققین تصمیم گرفتند تحقیق فوق را در دو شرکت مبارک و آرد الزهراء دشتستان بوشهر به انجام رساند.


بررسي تاثير آموزش شيوه ي زندگي سالم از طريق رابطين بر آگاهي سالمندان شهر اهرم در سال 1383
افزايش نسبت جمعيت سالمندان طي چند دهه اي اخير قابل توجه بوده است و اين روند در آينده نيز تشديد خواهد شد در سرتاسر جهان نسبت افراد 60 ساله و بالاتر در مقايسه با بقيه گروههاي سني رشد سريعتري دارد .


بررسي مطالب بهداشتي موجود در كتب درسي به تفكيك مقطع و پايه تحصيلي ومقايسه آن با استانداردهاي آموزشي
با توجه به نسبت بالای جمعیت جوان و نوجوان کشور و استان وتوجه به حفظ و ارتقای سلامت این گروه سنی و به خصوص اجرای موثر برنامه های آموزش بهداشت اهمیت ویژه ای می یابد .و از طرفی، مطالب آموزشی مورد نیاز این گروه در معرض خطر ومطالبی که به طور رسمی در کتب درسی گنجانیده شده است شکاف عمیقی وجود دارد


زنان شاغل ومسئوليت شيردهي كودك ؛ نياز به حمايت جامعه : يافته هاي حاصل از بررسي الگوي شيردهي كودكان زيريكسال دراستان بوشهر
شيرخوردن از پستان مادر حق كودك است ولي عواملي ( علي رغم ميل مادران ) موجب اختلال درانجام مسئوليت آنان مي شود . اشتغال زنان به عنوان نياز فرد ، خانواده وجامعه از عوامل مؤثربرشيردهي مادران است . با توجه به شيوع كمتر استفاده ازشيرمادر دراستان بوشهر نسبت به ميانگين كشوري وافزايش اشتغال زنان درخارج ازمنزل در طي ساليان اخير، شناسايي الگوي شيردهي درزنان شاغل وغيرشاغل وعوامل مؤثربرآن مي تواند درطراحي مداخلات مناسب مؤثرباشد.


مقايسه اثربخشي آموزش فردي با آموزش گروهي در زنان 15تا 49 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تابعه شهرستان بوشهر در سالهاي 1384 تا 1385
برای انتقال دانش و افزایش آگاهی افراد از روشهای گوناگون آموزشی استفاده می شود که در این میان دو روش آموزش فردی و آموزش گروهی از رایجترین آنها می باشند.لذا به منظور مقایسه اثر بخشی این دو روش و تعیین روش مناسبتر برای آموزش سلامت ، این مطالعه طراحی شد.


وضعيت مراقبت بارداري در حاملگي های منجر به مرگ(حول تولد) در مقایسه با کل بارداری ها دراستان بوشهر سال 1384
دهها سال است كه ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال بعنوان شاخص كليدي وضعيت سلامت يك جامعه شناخته شده است ( 1 ) زيرا بطور دقيقي بيانگر توجه سياستهاي بهداشتي به اين گروه كوچك جدا از بقيه افراد جامعه مي باشد . بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی سالانه 4 میلیون نوزاد در جهان می میرند و به همین میزان نیز مرده زایی وجود دارد . این در حالی است که تقریبا تمامی این مرگها در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.


اندازه گیری و آنالیز سروصدا در شرکت نساجی اعتمادیه و شرکت مروارید بوشهر (1381-1382)
باتوجه به اینکه در طول سالهای 1375تا1379 بروز وشیوع کری حرفه ای شایعترین بیماری ناشی از کار در استان بوشهر بوده است وهمچنین درطول همین سالها به صورت تقریب 40%کارگران استان درمعرض عامل زیان آور صدا بوده اند وتازمان انجام این تحقیق هیچگونه بررسی روشمندی در صنایع استان درخصوص اندازه گیری وآنالیز صدا صورت نگرفته است لذا انجام صداسنجی به منظور شناخت صنایع پرخطر ازنظر آلودگی صوتی محیط کاربصورت منطقه ای لازم به نظر می رسد.


شرايط ايمن نگهداري وحمل ونقل بندري مواد پرتوزا
از آنجا كه حمل و نقل ، تخليه ،بارگيري و انبارداري كالاهاي خطرناك در مناطق بندري به اين دليل مهم است كه ميبايست از ايمني شاغل ساكن در آن مناطق یا ونيزسالم بودن تاسيسات و محيط زيست بندري ، اطمينان حاصل شود . مواد پرتوزا نيز جزء مواد خطرناكي هستند كه البته كاربرد بسيار مفيد و گاها منحصر به فردي هم دارند ، اما عدم رعايت نكات ايمني مي تواند خطرات جدي همچون ضايعات پوستي ، ضايعات مراكز خونساز ، سرطانها و ...... را براي كاركنان، مردم ، محيط و حتي نسلهای آينده به همراه داشته باشد . با توجه به اينكه شرايط حمل و نقل و نگهداري مواد پرتوزا دردستورالعمل هاي ايمني بنادرديده نشده است ،لزوم تهيه، تدوين و كاربرداين دستورالعملهااحساس مي شد .


بررسي ميزان وضعيت جمع آوري،نگهداري ودفع پسماندهاي پزشكي درمراكز بهداشتي درماني استان بوشهر درپاييز 1384
اين پژوهش باهدف مشخص شدن وضعيت فعلي جمع آوري، نگهداري ودفع پسماندهاي پزشكي وهمچنين تعيين وزن زباله هاي توليدي درمراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي دركل استان بوشهر انجام گرفته است.


بررسی وضعیت آسایش کارکنان شرکت صنعتی دریایی (صدرا) بمنظورحفظ سلامت شاغلین وافزایش بهره وری
گسترش روزافزون فعالیت های اداری ، خدماتی و صنعتی در محیط های بسته و همچنین لزوم نگهداری انرژی در این مکانها و رشد و گسترش ساختمان سازی ایجاب می نماید که کارگران ، کارمندان و سایرافراد بصورت حداقل 8 ساعت در این گونه محیط ها حضور داشته باشند به موازات ساختن این نوع بناها افرادی که در این مکانها مشغول به کار می شوند،پس از مدتی ازناراحتیهایی چون سردرد ،تحریک قسمت فوقانی دستگاه تنفسی ،سرگیجه ،رخوت وناتوانی در تمرکز شکایت می نمایند.


1
< >