سلامت سالمندان
1
سلامت سالمندان اهمیت
امام صادق (ع) می فرمایند: وجود فرد سالخورده در خانه همانند و جود پیامبر الهی در بین امت است. سالمندی فرایندی است که متوقف نمی شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای بهداشتی می توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذت بخش و توام با سلامتی تبدیل کرد


سالمندان و پوکی استخوان
همه ما با رسیدن به دوران سالمندی دچار یک تعداد محدودیتهای خاص حرکتی به خاطر افزایش سن میشویم ولی دراین اثنا ناخواسته یک تعداد بیماریها نیز گریبانگیر ما خواهد شد که گریزی از آنها نیست


راههای پيشگيري از كمردرد در سالمندان
با افزايش سن ، به دليل تغييراتي که در استخوانها و عضلات بوجود مي آيد ؛ شکل بدن تغيير مي کند . پشت خميده مي شود . شکم به طرف جلو برجسته شده و گودي کمر بيشتر ميشود . كه اين تغييرات...


اهمیت تغذیه صحیح در سالمندان
با توجه به پيشرفت‌هاي علم پزشكي و بهداشتي متوسط عمر انسان افزايش يافته و در كشورهاي پيشرفته، اين ميزان افزايش بيش‌تر است. پيرشدن و سالخوردگي با كاهش تدريجي فعاليت‌هاي فيزيكي و افزايش بيماريهاي مزمن همراه مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه بهبود تغذيه تا حد زيادي قادر است از اين مشكلات پيشگيري كند و يا آن‌ها را تخفيف دهد


1
< >