روشهای پیشگیری از بارداری
1
روش هاي پيشگيري از بارداري
يكي ازبرنامه ها و خدماتي كه براي ارتقاء سلامت مادران و كودكان در شبكه بهداشتي كشور ارائه مي گردد، خدمات تنظيم خانواده است كه با هدف اصلي توانمند سازي خانواده ها براي فرزندآوري در شرايط مناسب است


1
< >