معرفی معاون بهداشتی

1391/2/4 0:0

 

معاون بهداشتی : دكتر عبدالمحمد خواجه ئيان   

سوابق اجرائی :

- پزشک هماهنگ کننده سل استان بوشهر 1376-1375
- مدیر گروه مبارزه با بیماریهای استان بوشهر 1378-1376
- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر 1383-1378
- رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوشهر 1385-1383
- معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر 1385 تاکنون
 

سوابق پژوهشی :

1- بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد افراد بالای 15 سال نسبت به اچ. آی.وی / ایدز در استان بوشهر
2- بررسی میزان شیوع افسردگی در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
3- بررسی مقایسه ای آموزش فردی و گروهی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بوشهر
4- بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء سلامت روان زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی
5- بررسی وضعیت شیوع سرطان در زنان استان بوشهر
6- بررسی اثربخشی آموزش نحوه صحیح تغذیه بر میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان نوسواد
7- بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلوز در استان بوشهر
8- بررسی اثربخشی آموزش کمبود آهن و کم خونی بر وضعیت آگاهی ، نگرش و اظهار عملکرد زنان فراگیر تحت پوشش نهضت سوادآموزی 1386
9- بررسی اظهار نظر مردم در زمینه توجه آنها به بوم های آموزشی نصب شده در سطح شهر بوشهر
10- بررسی عوامل مرتبط با مرگ مادران در استان بوشهر طی سالهای 86-79
11- بررسی شاخصهای تن سنجی کودکان زیر 6 سال استان بوشهر


تاریخ بروز رسانی:   19 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >